Đ𝐚̂́𝐭 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐏𝐡𝐮̉ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩, 𝐂ử𝐚 𝐧𝐠𝐨̃ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐋𝐮̣𝐜 𝐍𝐚𝐦 -𝐀𝐧 𝐏𝐡𝐮́ 𝐊𝐡𝐚́𝐦 𝐋𝐚̣𝐧𝐠 đ𝐨́𝐧 𝐬𝐚́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧.

Chỉ hơn 1 tỷ. Đất sử dụng 6×22. sổ đỏ trao tay.
liên hệ 24/7: 0929.699.888 (Mr Thế Anh)
0984.024.802 ( Ms Huyền)
0967.771.388( Mr Ánh)