Bán Đất Có Sẵn Xưởng hơn 200m2 (full ODT) Mặt Đường QL 37.

Chuẩn tiêu chí : Vừa tạo dòng tiền Vừa có lãi vốn.